Chính Sách Bảo Mật

1. Giới thiệu

Bong88 cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và tuân thủ các nguyên tắc của eeat (tính minh bạch, hiệu quả, dễ tiếp cận và minh bạch). Chính sách bảo mật này mô tả cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn.

2. Loại thông tin thu thập

 • Thông tin cá nhân: Tên, email, số điện thoại, địa chỉ, ngày sinh, giới tính, ảnh đại diện.
 • Thông tin đăng nhập: Tài khoản, mật khẩu.
 • Thông tin giao dịch: Lịch sử đặt cược, nạp tiền, rút tiền.
 • Thông tin thiết bị: Địa chỉ IP, loại thiết bị, hệ điều hành, trình duyệt.
 • Dữ liệu hành vi: Trang web đã truy cập, thời gian truy cập, tương tác với website.

3. Mục đích sử dụng thông tin

 • Cung cấp dịch vụ cá cược.
 • Xử lý giao dịch.
 • Gửi thông tin khuyến mãi.
 • Cải thiện trải nghiệm người dùng.
 • Phân tích dữ liệu.
 • Bảo vệ an ninh mạng.

4. Chia sẻ thông tin

 • Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp hoặc ẩn danh với các đối tác.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chức năng theo yêu cầu pháp lý.

5. Bảo mật thông tin

 • Chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin của bạn.
 • Chúng tôi sử dụng mã hóa SSL để bảo mật dữ liệu truyền tải.
 • Chúng tôi giới hạn quyền truy cập thông tin cho nhân viên cần thiết.

6. Quyền của bạn

 • Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa và xóa thông tin của bạn.
 • Bạn có quyền phản đối việc sử dụng thông tin của bạn.
 • Bạn có quyền yêu cầu hạn chế việc xử lý thông tin của bạn.
 • Bạn có quyền yêu cầu chuyển đổi thông tin của bạn.
 • Bạn có quyền khiếu nại với cơ quan chức năng.

7. Thay đổi chính sách bảo mật

 • Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào.
 • Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào.
 • Bạn nên thường xuyên kiểm tra chính sách bảo mật này.

8. Liên hệ

 • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email protected]

9. Hiệu lực

 • Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày 20/03/2024

Lưu ý:

 • Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho website Bong88.
 • Các website khác có thể có chính sách bảo mật khác nhau.
 • Bạn nên đọc kỹ chính sách bảo mật trước khi sử dụng bất kỳ website nào.
0/5 (0 Reviews)